Offerte aanvragen
Neem contact op!

Erfrecht & Nalatenschap

Als u komt te overlijden hebben uw nabestaanden het al zwaar genoeg. Wilt u ze niet met extra zorgen achterlaten? Dan is het belangrijk dat u uw nalatenschap goed regelt. Met een testament kunt u zelf aangeven hoe uw nalatenschap wordt verdeeld. Maar belangrijker nog, u kunt ook bepalen wie de nalatenschap afwikkelt. Hoekstra & Partners Notarissen stelt het testament samen met u op en adviseert u op basis van uw wensen en eisen. Het is uw verhaal, wij hangen er een juridisch jasje omheen.
 

Testament

De wet verdeelt uw erfgenamen in vier groepen bloedverwanten. Komt u te overlijden dan gaat uw nalatenschap automatisch naar de eerste groep. De groepen volgen elkaar op.

Groep 1: Partner, kinderen en/of afstammelingen 
Groep 2: Ouders, broers en zussen en hun afstammelingen
Groep 3: Grootouders en hun kleinkinderen, ooms, tantes, neefjes en nichtjes
Groep 4: Overgrootouders met hun afstammelingen

Het kan zijn dat u het niet eens bent met deze verdeling. In dat geval kunt u aan de hand van een testament zelf uw erfgenamen aanwijzen en tevens aangeven wat zijn krijgen. Een testament is niet verplicht, maar wel nodig als u wilt afwijken van de wet.

Uw samenlevingsvorm is van belang bij het erfrecht. Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, is uw partner automatisch uw erfgenaam. Als u samenwoont kunt u in het samenlevingscontract een verblijvingsbeding opnemen, dat aangeeft dat uw partner in de woning mag blijven wonen. Wilt u uw partner registreren als erfgenaam, dan moet dit ook worden vastgelegd in een testament.

Verklaring van erfrecht

Na een overlijden kan het noodzakelijk zijn om een verklaring van erfrecht op te stellen. Bijvoorbeeld omdat derden (als een bank) daar om vragen, of om een persoon aan te wijzen die uw nalatenschap afhandelt. Dit is nodig wanneer er na uw overlijden geld moet worden opgenomen van uw rekening, rekeningen moeten worden betaald of als er een bedrag vanuit de belasting of een verzekering wordt uitgekeerd. De bank, belastingdienst, een makelaar of een verzekeringsmaatschappij kan dan vragen om een verklaring van erfrecht. U kunt zich daardoor legitimeren als de erfgenaam.

Nieuws / Actueel