Offerte aanvragen
Neem contact op!

Woensdag 21 januari

Schenken mag ook na 1 januari

Ook al is de extra hoge eenmalige vrijstelling per 1 januari jongstleden afgeschaft, er mag nog steeds wel geschonken worden. De overige vrijstellingen gelden onverkort.

Kon u geen gebruik maken van schenkingsvrijstellingen in 2014, dan is er dit jaar wellicht toch nog een mogelijkheid om een vrijstelling te gebruiken. Naast de vrijstelling van € 2.111,00 die iedereen heeft, is er voor een schenking van ouders aan kinderen een vrijstelling van € 5.277,00. Deze vrijstelling kan voor kinderen tussen 18 en 40 jaar nog verhoogd worden tot een bedrag van € 25.322,00. Dat kan maar één keer en er moet aangifte van worden gedaan. Voor deze schenking is geen bepaalde besteding vereist. Het geld kan dus ook geschonken worden zonder dat het door het kind aan de woning wordt besteed.

Naast deze eenmalige verhoogde vrijstelling is de extra verhoogde eenmalige vrijstelling voor de besteding aan de eigen woning ook gebleven. Het bedrag is echter nu € 52.752,00 en als voorwaarde geldt dat de ontvanger een kind moet zijn in de leeftijd tussen de 18 en 40 jaar. Overigens kan er ook gebruik gemaakt worden van de vrijstelling als het eigen kind de leeftijd van 40 jaar al heeft bereikt, maar diens partner nog niet. De schenking wordt dan wel aan het eigen kind gedaan, maar voor de vrijstelling wordt de leeftijd van de schoonzoon/-dochter gebruikt.

Veel mensen denken overigens dat schenkingen altijd in december moeten worden gedaan. Dit bleek ook afgelopen december weer in veel van onze vestigingen. Dit is echt een misvatting. De schenkingsmogelijkheden zijn er nog steeds en waarom wachten tot december van dit jaar. De ontvanger kan er nu ook vast al iets mee en je moet nog maar de tijd hebben om te wachten met schenken. Net als bij testamenten geldt bij schenkingen ook: als je bent overleden is het te laat. Datzelfde geldt ook bij een zorgindicatie die leidt tot opname in een verzorgingsinstelling.

Ook bij de zogenaamde schenking op papier hoeft er niet gewacht te worden tot december. Wij willen dan ook iedereen oproepen die in december een dergelijke schenking heeft gedaan - en van plan is dat nog één of meerdere keren te doen - dit in januari of februari te gaan doen. Het bijkomend voordeel is dat het in deze periode ook wat rustiger is dan in de hectische laatste weken van het jaar. Er kan dus meer aandacht aan de mogelijkheden en gevolgen van de schenking worden besteed.

Dinsdag 18 november

Woonbestemming was bepalend voor 2% overdrachtsbelasting

Onroerend goed zaken die waren bestemd voor bewoning, maar een tijd als schoolgebouw werden gebruikt konden toch als woning worden gekwalificeerd. Het lage overdrachtsbelastingtarief van 2% was daarom van toepassing, oordeelde Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Een gemeente had in het verleden opdracht gegeven voor het bouwen van vier woningen waaraan een woonbestemming werd toegekend. Na voltooiing dienden de onroerende zaken circa 12,5 jaar als schoolgebouw. Hiervoor werden de vier onroerende zaken met een gang aan de voorzijde met elkaar verbonden en was tussen de twee woonblokken een gymlokaal gebouwd. Daarna stonden de onroerende zaken in afwachting van verkoop circa twee jaar leeg.

Uiteindelijk kocht een bv de vier onroerende zaken en verkocht deze op dezelfde dag door aan twee echtparen. De bv zorgde voor de sloop van de gang en het gymlokaal en de echtparen gingen na de verbouwing in de woningen wonen. De vraag was of de onroerende zaken op het moment van levering als woning gekwalificeerd konden worden en de verkrijging dus belast was met 2% overdrachtsbelasting.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelde dat dit inderdaad het geval was. Daarbij was van belang dat de onroerende zaken naar hun aard bestemd waren voor bewoning en dat ze al twee jaren niet in gebruik waren als schoolgebouw. Het feit dat de onroerende zaken op dat moment nog moesten worden verbouwd vond de rechter te vergelijken met de situatie van een casco-woning. Ook de omstandigheid dat op het moment van de levering de gang en het gymlokaal nog niet waren afgebroken, maakte dat geen sprake was van woningen.

 


Bekijk overige nieuwsberichten

Nieuws / Actueel