Offerte aanvragen
Neem contact op!

Objectomschrijving

Het horecacomplex met ondergrond, erf, tuin en verdere aan- en toebehoren, plaatselijk bekend 9005 NZ Wergea, Kerkbuurt 1 en 3, kadastraal bekend gemeente Warrega, sectie A, nummers 4360 en 4361, respectievelijk groot zeven are en zevenenvijftig centiare (07.57) en drie are en tien centiare (03.10) (kadastrale kaart)

< Terug naar veiling

Foto's

{FOTOALBUM:fotoalbum-kerkbuurt1-3}

Veilinglocatie- en datum

Locatie:

WTC EXPO
Heliconweg 52
8914 AT Leeuwarden

Datum: dinsdag 9 september 2014 vanaf 13.30 uur

Koop

  • Verkoop: Executieveiling
  • Inzetpremie: Conform algemene voorwaarden
  • Omzetbelasting: Niet verschuldigd
  • Datum aanvaarding en betaling: Vrijdag 17 oktober 2014
  • Inzetsom: Nog niet bekend
  • Afmijnsom: Nog niet bekend
  • Gegund: Nog niet bekend

Lasten voor rekening koper

  • OZB: € 789,15
  • Riool: € 157,85
  • Waterschapslasten: € 139,00  (eenmalig/achterstallig: € 809,40)

Algemene voorwaarden

Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2006 Executieveilingen van toepassing.

Bijzondere voorwaarden

Het pand is deels (zakelijk) verhuurd. De bevoegdheid om de huurders te ontruimen wordt via de veilingvoorwaarden aan de veilingkoper overgedragen. De verkoper staat echter niet in voor de bevoegdheid van de koper om de (zakelijke) huurders te ontruimen. Zekerheidshalve is er verlof ingeroepen bij de voorzieningenrechter voor het inroepen van het huurbeding. De uitspraak volgt nog. De hoogte van de huurpenningen is onbekend.

Overige informatie

Notariskantoor

Hoekstra & Partners Notarissen
de heer mr. J. de Boer
Schrans 48
8932 NG Leeuwarden
tel.: 058 - 299 82 00
email: jdeboer@hoekstraenpartners.nl

Nieuws / Actueel