Offerte aanvragen
Neem contact op!

Waachshaven 1 te 9001 AC Grou


Omschrijving object
Het woon-/winkelpand met ondergrond en verdere aan- en toebehoren, plaatselijk bekend Waachshaven 1 te 9001 AC Grou, kadastraal bekend gemeente Grouw, sectie A, nummer 5231, groot één are zesenvijftig centiare (01.56) [ kadastrale kaart ].

Veilingdatum en -locatie
Woensdag 12 april 2017 om 13.30 uur
WTC Expo
Heliconweg 52
8914 AT Leeuwarden

Koop
Verkoop: executieveiling
Inzetpremie: 1% ten laste van verkoper
Omzetbelasting: niet verschuldigd
Datum aanvaarding en betaling: donderdag 1 juni 2017

Lasten voor rekening koper
OZB: € 756,22
Riool: € 115,54
Waterschapslasten: € 124,72

Algemene voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.

Bijzondere voorwaarden
De waarde van het woongedeelte van het registergoed wordt voor de berekening van de verschuldigde overdrachtsbelasting (tarief 2%) geschat op vierenveertig procent (44%) van de totale waarde. Het bedrijfsgedeelte (6%) wordt voor gemelde berekening geschat op een waarde van zesenvijftig procent (56%) van de totale waarde. Een afwijkende waardering door de Belastingdienst komt voor rekening en risico van de koper.
- Informatie gemeente I
- Informatie gemeente II
- Uittreksel veilingvoorwaarden
- Geschatte veilingkosten

Notariskantoor
Hoekstra & Partners Leeuwarden
mr. J. de Boer
Schrans 48
8932 NG Leeuwarden
Tel.: 058 - 299 82 00
Email: leeuwarden@hoekstraenpartners.nl 

Nieuws / Actueel